Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony prywatności danych osobowych Użytkowników strony Nietrzask.pl, dostępnego pod adresem elektronicznym www.nietrzask.pl (dalej jako: „Sklep”).

Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest firma Beruf Andrzej Kilanowski, ul. Lotników 4/43, 87-100 Toruń, NIP: 5591733575 REGON: 380060890.

Dane osobowe klientów i osób korzystających ze Sklepu Nietrzask.pl (dalej jako „Użytkownicy”) przetwarzane są przez Sklep w celu jego prowadzenia, a w szczególności:

  • świadczenia dostępnych za jego pośrednictwem usług sprzedaży,

  • obsługi procesu rejestracji tj. czynności polegającej na założeniu przez Użytkownika Konta Użytkownika (jeżeli chce być posiadaczem takiego konta) i logowania do tego konta,

  • ewentualnego dochodzenia roszczeń, przesyłania przez Sklep na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej – w formie elektronicznej – zamówionego biuletynu informacyjnego (newsletter), ofert handlowych oraz informacji o nowościach i promocjach, 

  • wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, 

  • zapewnienia sprawnego funkcjonowania sklepu, 

  • tworzenia wewnętrznych raportów i analiz, 

  • tworzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu, 

  • dostosowania Sklepu do potrzeb Użytkowników, zawarcia i wykonywania Umowy sprzedaży (włącznie z dostawą) i obsługi reklamacji.

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie nie jest obowiązkowe (jest dobrowolne), ale jest konieczne do świadczenia przez Sklep ww. usług. Dane osobowe, które są podawane przez Użytkownika i na których przetwarzanie wyrażona zostanie zgoda, będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, jaki obejmie dana zgoda.

Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Użytkownik ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej.

Każdy potencjalny Użytkownik ma możliwość zapoznania się z asortymentem oferowanym przez Sklep bez rejestracji w systemie – na tym etapie nie są pobierane żadne dane osobowe. Jeśli Użytkownik zdecyduje się na zakup w Sklepie, może wybrać opcję założenia Konta Użytkownika, które umożliwi śledzenie zamówień oraz monitorowanie historii swoich wcześniejszych zakupów w przyszłości. W tym celu Użytkownik zostanie poproszony o podanie niezbędnych w tym procesie danych, tj. loginu oraz adresu e-mail, który będzie wykorzystywany podczas procesu logowania. Użytkownik może dokonać zamówienia bez konieczności zakładania konta.

Podczas składania zamówienia w Sklepie, Użytkownik zostanie poproszony o podanie następujących danych: imię, nazwisko, telefon, e-mail, adres dostawy, a także o informacje dotyczące płatności i dostawy. Wszystkie powyższe elementy są niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. Użytkownik może również poprosić o wystawienie faktury VAT, dołączając informację w polu „Uwagi do zamówienia” w formularzu zamówienia. W przypadku fakturowania transakcji, należy podać: numeru NIP, nazwę firmy oraz adres siedziby, a w odniesieniu do osób fizycznych – adres zamieszkania.

Istnieje możliwość, że podczas odwiedzania Sklepu przez Użytkownika zostaną zarejestrowane następujące informacje: numer IP komputera, nazwa domeny, typ używanej przeglądarki i rodzaj systemu operacyjnego. Dane te są zbierane przez stat4u.pl, Google Analytics – powszechnie znany i wykorzystywany na rynku system internetowy do badania statystyk odwiedzin stron internetowych, udostępniany przez Google Inc. Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze Użytkownika, w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP Użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając ze sklepu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej. Szczegółowe cele, do których Google Analytics wykorzystuje pliki cookies wymienione są w dokumencie dostępnym pod adresem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

Zwracając się do Sklepu z zapytaniem dotyczącym realizacji zamówienia, uszczegółowienia danych, informacji o produkcie, zarówno e-mailowo jak i telefonicznie, Użytkownik przekazuje Sklepowi swoje dane, czyli: nr telefonu, imię i nazwisko, adres e-mail. Są to dane, które wcześniej zostały podane przez Użytkownika i na których przetwarzanie została wyrażona zgoda. Wszystkie te dane wykorzystywane są wyłącznie do potwierdzenia tożsamości i kontaktu, w celu udzielenia wyczerpujących informacji związanych z realizacją zamówienia. Informacje uzyskane od Użytkownika nie są katalogowane i udostępniane podmiotom trzecim, poza przypadkami wyszczególnionymi w niniejszej Polityce Prywatności.

Wszystkie informacje i dane podane przez Użytkownika są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia i nie są przekazywane żadnym firmom zewnętrznym, a jeśli Sklep zamierza je udostępnić, to wyraźnie komunikuje to Użytkownikowi, wraz z informacją w jaki sposób można nie wyrazić na to zgody.

Dostęp do danych osobowych w naszej firmie mają tylko odpowiednio przeszkolone osoby, zajmujące się bieżącą obsługą zamówień. Sklep wysyła towar za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty, które dostarczają zamówiony produkt Użytkownikowi. Sklep przekazuje niezbędne informacje, konieczne do sprawnego dostarczenia towaru: imię i nazwisko, nr telefonu, i adres dostawy – aby przewoźnik mógł zweryfikować rzeczywistego odbiorcę zamówienia i dostarczyć produkty pod odpowiedni adres.

W sytuacji naruszenia Regulaminu zamieszczonego na naszej stronie, złamania prawa lub gdy zaistnieje taka konieczność określona przepisem prawnym, Sklep może udostępnić dane organom wymiaru sprawiedliwości. Sklep może je także udostępnić w wypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych. Poza tymi przypadkami, informacje dotyczące tożsamości Użytkowników nie zostaną ujawnione osobom trzecim.

Pracownicy Sklepu kontaktują się z Użytkownikami telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tą drogą będą przekazywane Użytkownikom wszystkie informacje istotne do realizacji zamówień.

Niektóre obszary Sklepu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe, które są wysyłane przez nasz sklep i przechowywane na Twoim komputerze w celu umożliwienia: utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), zapamiętywania dokonanych zakupów, tworzenia statystyk oglądalności podstron serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze Sklepu i służą do przechowywania informacji takich, jak hasło czy login. W każdym momencie Użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej.

Oprócz plików cookies, Sklep może również gromadzić dane w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres witryny, z której Użytkownik trafił do Sklepu.

Dane osobowe Użytkowników Sklepu są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Sklep nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których kierują odsyłacze/linki zamieszczane na stronach Sklepu.

Sklep zastrzega sobie prawo aktualizacji i zmiany Polityki Prywatności poprzez publikację nowej treści na swojej stronie internetowej. Działania tego typu byłyby spowodowane faktem, że zmianie ulegają technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości Sklep może, a czasem będzie musiał, wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronie Sklepu